Hungry Korean

銅鑼灣 渣甸街50號
渣甸中心地下D舖
電話  +852 2698 4777

中環 蘭桂坊和安里3號地下 電話  +852 2618 0022

    九龍灣     牛頭角道77號淘大商場
    一期地下G113號舖
    電話  +852 2662 1866

九龍灣國際展貿中心 九龍灣展貿徑1號
國際展貿中心2樓35號鋪
電話  +852 2307 5080

將軍澳 新都城中心二期
UG005舖
電話  +852 2505 6888

    尖沙咀     亞士厘道24-38號
    天星大樓地下B舖
    電話  +852 2730 5577

荔枝角 長順街15號
D2 Place TWO 309號舖
電話  +852 2886 8909

香港國際機場 離境層(L6)近60號登機閘口
美食廣場(禁區)
電話  +852 2167 8703

香港科技大學 清水灣香港科技大學
吳家瑋學術廊一樓Outlet 2
電話  +852 2980 3900

北京大興國際機場大樓 近登機櫃檯E